Lægeskift

Skift af læge

Når du vælger læge, er det vigtigt, at du fra starten vælger en læge, som du har tillid og tiltro til. Det er ikke sikkert, at du har behov for at se din læge særligt ofte, men hvis behovet opstår, er det rart at vide, at man har et godt forhold til den læge, man har valgt.

De fleste mennesker har den samme læge gennem mange, mange år og skifter kun læge, hvis de flytter langt væk.

 

Generelt gælder der følgende vedrørende skift af læge:

Hvornår kan jeg skifte læge?
Du kan skifte læge, når du har lyst, så længe du er over 15 år gammel. Børn under 15 år, der har samme læge som forældrene, skal ikke betale for lægeskiftet.
Det er gratis at skifte læge, hvis du flytter adresse, ellers koster det 215kr. (2022). Lægeskiftet har virkning, fra du har betalt gebyret. Du modtager et nyt sundhedskort i løbet af 14 dage.
Du kan vælge blandt alle alment praktiserende læger i Danmark, når lægen har åbent for tilgang af nye patienter. Ved bopæl mere end 15 km fra lægen fraskriver du dig retten til sygebesøg.

Du skal flytte og vil gerne skifte læge
Hvis du allerede ved, hvilken læge du vil have, når du melder flytning, kan du bare skrive lægens navn på flytteanmeldelsen.
Husk at få et brev fra lægen om, at han godt vil tage dig, hvis du kommer til at bo for langt væk.

Gammel lægejournal
Ved lægeskift modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge.
Nytilmeldte patienter skal derfor meddele deres tidligere læge, at lægejournalen skal overføres til den nye læge.

Ny læge
Du kan skifte læge ved at klikke på følgende link til borger.dk: Ny læge