Sundhedskortet

Sygesikringsgruppe 1
Sundhedskortet er dit bevis for, at du tilhører Sygesikringsgruppe 1, således at du har gratis adgang til behandling, rådgivning og vejledning hos den praktiserende læge. Behandling hos speciallæge er også gratis, men det er den praktiserende læge, der afgør, om der er behov for speciallægeundersøgelse og –behandling.

Sygesikringsgruppe 2
Klinikken modtager og behandler naturligvis også patienter, der har valgt at tilhøre Sygesikringsgruppe 2.

 

Ved indlæsning i vores EDB-system opretter Sundhedskortet også nye patienter automatisk, ligesom allerede eksisterende patienters eventuelle adresse- og navneændringer ajourføres.

Det er derfor vigtigt, at sundhedskortet medbringes ved alle henvendelser i klinikken.

 

Børn skal benytte eget sundhedskort – det er således ikke tilstrækkeligt at indlæse forældres sundhedskort.