Søfartsattest

Søfartsattest

 

Helbredsundersøgelser for søfarende udføres af Søfartslæge Morten Haaning Charles, autorisationsnummer 869.

Du kan bestille tid enten ved at ringe på telefon: 86 16 76 88

Eller ved at skrive en mail til mail@troejborglaegehus.dk, hvor du i emnefeltet skriver Søfartsattest, og nedenfor skriver dit navn og telefonnummer. Herefter kontakter vi dig og aftaler en tid.

Du bedes henvende dig i receptionen ca. 10 min. før den aftalte tid (her udleveres blanket til udfyldelse og betaling ordnes).

Inden undersøgelsen:

Du skal udfylde en blanket før undersøgelsen ved lægen, du bedes henvende dig i receptionen for udlevering af blanketten.

Hvis det omhandler erhvervssejlads, kan du også finde blanketten her, hvor du blot skal udfylde side 1 og medbringe den i forbindelse med konsultationen hos søfartslægen.

Hvis du er fritidssejler kan du finde blanketten her.

Du skal desuden lave en urinprøve, når du ankommer. På toilettet findes krus og label, hvor du skal skrive dit navn og fødselsdag, og sætte det i en dertil indrettet luge. Der er vejledning på toilettet.

Husk at medbringe:
  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden gyldigt ID med billede)
  • Sundhedsbevis (din blå bog), hvis du har et i forvejen

 

Betaling:

Helbredsundersøgelsen skal betales i klinikken. Attesten koster 930,00 kr.  Du kan betale med VISA/Dankort, MobilePay eller kontant.

Din arbejdsgiver refunderer beløbet.

Ansøgere til skoleskibene Danmark og Georg Stage og visse af søfartsuddannelserne skal dog ikke betale for undersøgelsen Dokumentation medbringes.

Lidt om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere:

Ansatte, der gør tjeneste på et skib, skal være i besiddelse af et sundhedsbevis på at have gennemgået lægeundersøgelse og være fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

Lægen foretager ved undersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgtes fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således at den pågældende er egnet til arbejde på skib, jvf. beskrevet i Bekendelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/933

Hvis det i bekendelsens bilag A udtrykkeligt er anført, hvad følgen af sygdommen eller defekten er, skal lægen følge denne.

Søfartslæger, der er udpeget af Søfartsstyrelsen, skal ved undersøgelsen benytte den vejledning i bilag 1 til denne bekendtgørelse og lægeattest, der er udarbejdet af Søfartsstyrelsen. Lægeattesten er indbygget i det elektronisk indberetningssystem.

 

Fritidssejlere

Helbredsundersøgelser for fritidssejlere udføres af Søfartslæge Morten Haaning Charles, autorisationsnummer 869.

Du kan bestille tid enten ved at ringe på telefon: 86 16 76 88

Eller ved at skrive en mail til mail@troejborglaegehus.dk, hvor du i emnefeltet skriver Søfartsattest, og nedenfor skriver dit navn og telefonnummer. Herefter kontakter vi dig og aftaler en tid.

Du bedes henvende dig i receptionen ca. 10 min. før den aftalte tid (her udleveres blanket til udfyldelse og betaling ordnes).

Helbredsundersøgelsen skal betales i klinikken. Attesten koster 500,00 kr.  Du kan betale med VISA/Dankort, MobilePay eller kontant.