Peter Hjertholm

Peter HPeter Hjertholm
Peter stopper på klinikken pr. 1.6.22.
Peter er født i 1981 og færdiguddannet læge fra Aarhus Universitet i 2009.
Gift og har 3 børn.
 Peter stopper på klinikken pr. 1.6.22.
  •  Tidligere arbejdet i andre lægepraksis og på flere sygehusafdelinger
  • 2015 Ph.d. afhandling vedr. kræftdiagnostik i almen praksis
  • Underviser på speciallægeuddannelsen i almen medicin

 

Medlem af:

Forum for yngre almenmedicinere
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin