Medicinbestilling

Nyudskrivning af medicin foregår hos lægen.Medicinbestilling

Genbestilling/fornyelse af recepter kan foregå online www.besøglægen.dk. Bestil i god tid, da ekspeditionstiden kan være op til 2 arbejdsdage. Fornyelse kan også ske over telefonen, hvis dette er aftalt.

Stærk smertestillende medicin og sove- eller nervemedicin skal fornys i lægehuset. For yderligere information klik her