Katrine Bach

Katrine BachIMG_7513

Katrine Bach er født i 1984 og uddannet jordemoder i 2010.

Er gift og har 2 børn.

Erfaring fra:

  • Fødegangen
  • Afsnit for indlagte gravide
  • Akutmodtagelsen for gravide
  • Klinik for gravide
  • Graviditetskonsultationer, bl.a. Mødrehjælpens lokaler
  • Projektarbejde med Telemedicin

Medlem af:

Jordemoderforeningen