Katrine Bach

Katrine BachIMG_7513

Katrine Bach er født i 1984 og uddannet jordemoder i 2010.

Har en kæreste.

Udover at være i Trøjborg Lægehus arbejder hun også på Fødeafdelingen på Skejby Universitetshospital

Erfaring fra

  • Fødegangen
  • Afsnit for indlagte gravide
  • Akutmodtagelsen for gravide
  • Klinik for gravide
  • Graviditetskonsultationer, bl.a. Mødrehjælpens lokaler
  • Projektarbejde med Telemedicin

Medlem af:

Jordemoderforeningen