Heidi Rask Hellerøe

Heidi Rask HellerøeHeidi
Heidi er født i 1973 og uddannet lægesekretær fra Region Midt, Aarhus universitetshospital i 2003.
Har 2 børn
  • Har tidligere været ansat på Aarhus universitetshospital 2001-2017 på forskellige afdelinger. Dagkirurgisk afsnit fra 2003-2017
  • Ansat som receptionist i tandklinik i 2017-2019