Hans Christian Brix Nørgaard

Hans Christian Brix Nørgaard (HC)HCN
HC er født i 1982 og færdiguddannet læge fra Aarhus Universitet i 2010.
HC mangler et år af uddannelsen til speciallæge i almen medicin. Han er at træffe i klinikken fra 17/08-2020 til 15/08 2021

 

Gift og har 2 børn

  •  Tidligere arbejdet i andre lægepraksis og på flere sygehusafdelinger, samt i lægepraksis i Norge.
  • 2017 Ph.D afhandling vedr. skizofreni og hjertesygdom, samt psykisk sygdom i almen praksis.
  • Har en del erfaring fra arbejde på flere psykiatriske afdelinger.

Medlem af:

Forum for yngre almenmedicinere
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin