Hans Christian Brix Nørgaard

Hans Christian Brix Nørgaard (HC)HCN1
HC er født i 1982 og færdiguddannet læge fra Aarhus Universitet i 2010.
HC bliver speciallæge i almen medicin d. 15.8.21 og fortsætter efterfølgende på klinikken.
Gift og har 2 børn.
  •  Tidligere arbejdet i andre lægepraksis og på flere sygehusafdelinger, samt i lægepraksis i Norge
  • 2017 Ph.d. afhandling vedr. skizofreni og hjertesygdom, samt psykisk sygdom i almen praksis
  • Har en del erfaring fra arbejde på flere psykiatriske afdelinger

Medlem af:

Forum for yngre almenmedicinere
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin