Livmoderhalskræft

Alle kvinder i alderen 23-65 år indkaldes via Region Midt til regelmæssig undersøgelse med celleskrab.
  • For kvinder i alderen 23-50 år tilbydes undersøgelsen hvert 3. år.
  • For kvinder i alderen 50-65 år tilbydes undersøgelsen hvert 5. år.

Undersøgelsen giver mulighed for at opdage celleforandringer i et tidligt stadie og derfor mulighed for behandling, før forstadiet eventuelt udvikler sig til cancer.

Der er yderligere information om screeningsprogrammet her: