Anette Bach Lindegaard

Anette Bach LindegaardALI1

Født i 1981 og uddannet jordemoder i 2008.

Gift og har tre børn.

Har 13 års erfaring fra:

– fødeafdeling

– graviditetskonsultation

– efterfødselsklinik

– barselsbesøg

– kendt jordemoderordning

– hjemmefødsler

– akutmodtagelse

– afsnit for tab

Er medlem af Jordemoderforeningen